Chapela

(Chvály, CZ)

Konferenční kapela – CHAPELA – vznikla za účelem služby na charismatických konferencích. Je sestavena z lidí z různých částí republiky a schází se nejčastěji ve Frýdku. Složení kapely se obměňuje. Kromě hudebního doprovodu a vedení modliteb na charismatické konferenci hraje příležitostně během roku na oblastních setkáních Obnovy i dalších akcích. Chapela hraje především klasické známe chvály a písně zahraničních interpretů přeložené do češtiny. Na svém kontě má Chapela 7 CD s chvalozpěvy hojně využívané na různých společenstvích a setkáních. Letos se plánuje vydání již osmého alba.

Diskografie:

Chvalozpěvy 1 (2005)
Chvalozpěvy 2 (2006)
Chvalozpěvy 3 (2007)
Chvalozpěvy 4 (2009)
Chvalozpěvy 5 (2011)
Chvalozpěvy 6 (2013)
Chvalozpěvy 7 (2015)

Kontakt na kapelu a možnost objednání CD:  chapela@seznam.cz